Pridelené ulice

 

PROSÍME O POROZUMENIE – t.č. Z KAPACITNÝCH DôVODOV NOVÝCH PACIENTOV NEPRIJÍMAME  

 

Ambulancia má z VUC pridelené do obvodu 
od 1.11.2014 nasledovné ulice:

Bažantia

Čalovská

Čečinová

Domkárska

Domové role

Farebná

Fibichova

Hrušovská

Jastrabia

Kľukatá

Konopná

Párna

Radničné nám.

Ružičková

Stará Černicová

Struková

Štefunkova

Tomášikova
1-10/A-H,11- 15              

Uhorková

                                                             posledná úprava 11.12.2017

Print Friendly