Očkovanie v 3., 5. a 11. mesiaci života:
INFANRIX HEXA a SYNFLORIX/PREVENAR 13

#1 – očkovanie v 3., 5. a 11. mesiaci života
#2 – očkovanie v 15. mesiaci a 11. roku
#3 – očkovanie v 6. roku života
#4 – očkovanie v 13. roku života

Infanrix hexa
vekové rozpätie: do 36 mesiacov 

 

Zloženie: Vakcína proti záškrtu, tetanu, pertusis (acelulárna zložka), vírusovej hepatitíde B (rekombinantná), detskej obrne (inaktivovaná) a ochoreniam vyvolaným Haemophilus influenzae typ b ** vyrábaný metódami genetického inžinierstva na kultúre buniek kvasníc actosum /laktóza/, natrii chloridum (NaCl)/chlorid sodný/, phenoxyethanolum /fenoxyetanol/, aluminii hydroxidum (Al(OH)3) /hydroxid hlinitý/, aluminii phosphas (AlPO4) /fosforečnan hlinitý/, médium 199 obsahujúce hlavne aminokyseliny, minerálne soli, vitamíny a vodu na injekciu.

 

Účinok:


Infanrix Hexa
je vakcína používaná u detí na ochranu pred šiestimi ochoreniami: záškrtu, tetanu, pertusis (dávivému kašľu), hepatitíde B (zápalové ochorenie pečene), poliomyelitíde (Polio) /detskej obrne/ a ochoreniu, ktoré vyvoláva Haemophilus influenzae typ b. Pôsobením vakcíny si telo vytvára svoju vlastnú ochranu (protilátky) pred týmito ochoreniami.

 • Záškrt
  Záškrt postihuje hlavne dýchacie cesty a niekedy kožu. Ide o zápalový proces, ktorý sprevádza vytváranie pablán, zdurenie lymfatických uzlín a celkovo ťažký stav. Baktéria uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť nervové poškodenie, srdcové problémy a dokonca smrť.
 • Tetanus
  Baktéria tetanu preniká do tela cez škrabnutia, odreniny a rany v koži. Rany, ktoré sú obzvlášť náchylné na infekciu sú popáleniny, zlomeniny, hlboké rany a rany znečistené pôdou, prachom, konským trusom/hnojom alebo drevenými trieskami. Baktéria uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť svalovú strnulosť, bolestivé svalové kŕče, záchvaty a dokonca smrť. Svalové kŕče môžu byť také silné, že spôsobia zlomeniny kostí chrbtice.
 • Pertusis (dávivý kašeľ)
  Pertusis je vysoko infekčné ochorenie. Ochorenie postihuje dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa, ktoré môžu narušiť normálne dýchanie. Kašľanie je často sprevádzané hvízdajúcim („whooping“) zvukom z čoho je odvodené aj bežné pomenovanie dávivého kašľa v anglickom jazyku „whooping cough“. Kašeľ môže trvať 1-2 mesiace alebo dlhšie. Pôvodca pertusis môže taktiež spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek, ktorý môže trvať dlhý čas, zápal pľúc, poškodenie mozgu a dokonca smrť.
 • Hepatitída B
  Hepatitída B je spôsobená vírusom hepatitídy B. Spôsobuje opuch (zápal) pečene. Vírus sa nachádza v telesných tekutinách napríklad v krvi, spermiách, vaginálnych výlučkoch alebo slinách infikovaných ľudí.
 • Poliomyelitída (Polio) /detská obrna/
  Poliomyelitída, niekedy označovaná jednoducho „polio“ je vírusová infekcia, ktorá môže mať rôzne účinky. Často môže spôsobiť len mierne ochorenie ale u niektorých ľudí môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo dokonca smrť. V najvážnejšej forme môže polio infekcia spôsobiť paralýzu svalov (svaly sa nemôžu hýbať), vrátane tých svalov, ktoré sú potrebné pre dýchanie a chôdzu. Končatiny postihnuté týmto ochorením môžu byť bolestivo zdeformované.
 • Haemophilus influenzae typ b (Hib)
  Hib infekcia najčastejšie spôsobuje zápal mozgu (opuch). Vyskytujú sa niektoré typy vážnych komplikácii ako napríklad: mentálna retardácia, mozgová obrna, hluchota, epilepsia alebo čiastočná nevidomosť. Hib infekcia taktiež spôsobuje zápal hrdla. Príležitostne môže spôsobiť smrť udusením. Menej obvykle môže baktéria taktiež infikovať krv, srdce, pľúca, kosti, kĺby a tkanivá očí a úst.

 

Nežiadúce účinky:
Akákoľvek vakcína môže mať nejaké vedľajšie účinky. Vaše dieťa môže pociťovať:

 • bolesť alebo nepríjemný pocit v mieste vpichu alebo môžete spozorovať isté začervenanie alebo opuch v mieste vpichu. Tieto účinky však obvykle behom niekoľkých dní zmiznú. Iné vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú:
 • hnačka/zápcha, znížená chuť do jedla, dávenie, bolesti brucha
 • teplota (vyššie ako 38 °C)
 • ospalosť/nespavosť, podráždenosť, neobvyklý plač, nepokoj, únava
 • kŕče

Pokiaľ tieto účinky pretrvávajú alebo sa zhoršia, informujte Vášho lekára.

Podobne ako pri očkovaní všetkých vakcín existuje extrémne nízke riziko alergických reakcií. Je ich možné rozpoznať podľa:

 • svrbivých vyrážok na rukách a nohách, eczem, alergické reakcie
 • opuchu očí a tváre,zápal spojiviek, nádcha, zápal stredného ucha
 • ťažkostí s dýchaním alebo prehĺtaním

vírusová infekcia horného respiračného traktu, bronchitída, , kašeľ, bronchospazmus, kašeľ, laryngitída, stridor.

 

Prevenar 13

Zloženie: Prevenar 13 obsahuje 7 pneumokokových kapsulárnych polysacharidov, ktoré sú v Prevenare (4, 6B,
9V, 14, 18C, 19F, 23F) plus 6 ďalších polysacharidov (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A). Všetky sú konjugované na nosičový proteín CRM197.Pneumokokový polysacharid sérotyp 11 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 31 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 41 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 51 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 6A1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 6B1 4,4 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 7F1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 9V1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 141 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 18C1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 19A1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 19F1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 23F1 2,2 µg

 

Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení, pneumónie a akútnho otitis media spôsobených Streptococcus pneumoniae u dojčiat a detí vo veku od 6 týždňov do 5 rokov.

Prevenar 13 chráni len proti sérotypom Streptococcus pneumoniae, ktoré sú obsiahnuté vo vakcíne a nechráni proti ostatným mikroorganizmom vyvolávajúcim invazívne ochorenia, pneumóniu, alebo otitis media. Tak ako u každej vakcíny, Prevenar 13 nemusí chrániť všetkých jedincov, ktorým bol podaný , pred pneumokokovým ochorením.

 

Nežiaduce účinky:
V klinických štúdiách bol bezpečnostný profil Prevenaru 13 podobný ako pri Prevenare.
Uvedené frekvencie sú založené na základe nežiaducich účinkov, u ktorých bola v klinických štúdiách stanovená súvislosť s použitím Prevenaru 13.

Poruchy imunitného systému:
Zriedkavé: Hypersenzitívna reakcia zahŕňajúca edém tváre, dyspnoe, bronchospazmus
Poruchy nervového systému:
Zriedkavé: Kŕče (vrátane febrilných kŕčov)

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Veľmi časté: Znížená chuť do jedla
Menej časté: Zvracanie; hnačky

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Zriedkavé: Vyrážky; žihľavka alebo žihľavke podobné vyrážky

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Veľmi časté:
Pyrexia; podráždenosť, erytém v mieste vpichu, zdurenie/opuch alebo bolesť/zvýšená citlivosť; ospanlivosť; nekvalitný spánok
Erytém v mieste vpichu alebo zdurenie/opuch 2,5 cm–7,0 cm (po aplikácii posilňovacej dávky a u starších detí [vo veku 2 až 5 rokov])

Časté: Pyrexia > 39 °C; zhoršenie pohyblivosti v mieste podania injekcie (spôsobené bolesťou); erytém v mieste vpichu alebo zdurenie/opuch 2,5 cm–7,0 cm (po dojčenskej schéme)

Menej časté: Erytém v mieste vpichu alebo zdurenie/opuch >7,0 cm; plač
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Zriedkavé: Hypotonická epizóda so zníženou reaktibilitou

Poruchy krvi a lymfatického systému:
Veľmi zriedkavé: Lymfadenopatia (lokalizovaná do oblasti miesta vpichu)

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Veľmi zriedkavé: Multiformý erytém

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Zriedkavé: Žihľavka v mieste vpichu; dermatitída v mieste vpichu; svrbenie v mieste vpichu; začervenanie

 

Synflorix

Zloženie: Pneumokokový polysacharid sérotyp 11,2 1 mikrogram Pneumokokový polysacharid sérotyp 41,2 3 mikrogramy Pneumokokový polysacharid sérotyp 51,2 1 mikrogram Pneumokokový polysacharid sérotyp 6B1,2 1 mikrogram Pneumokokový polysacharid sérotyp 7F1,2 1 mikrogram Pneumokokový polysacharid sérotyp 9V1,2 1 mikrogram Pneumokokový polysacharid sérotyp 141,2 1 mikrogram Pneumokokový polysacharid sérotyp 18C1,3 3 mikrogramy Pneumokokový polysacharid sérotyp 19F1,4 3 mikrogramy Pneumokokový polysacharid sérotyp 23F1,2 1 mikrogram. 1 adsorbovaný na fosforečnan hlinitý 0,5 miligramu Al3+,2 konjugovaný na proteín D (odvodený od netypizovateľného Haemophilus influenzae) ako proteínový nosič 9 – 16 mikrogramov,3 konjugovaný na tetanový toxoid ako proteínový nosič 5 – 10 mikrogramov,4 konjugovaný na difterický toxoid ako proteínový nosič 3 – 6 mikrogramov

 

Pri podávaní základných imunizačných dávok veľmi predčasne narodeným deťom (narodené do a vrátane 28. týždňa gravidity) a obzvlášť deťom, ktoré majú v predchádzajúcej anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, je potrebné brať do úvahy potenciálne riziko zástavy dýchania a potrebu monitorovania dýchacích funkcií počas 48 – 72 h. Vzhľadom na to, že prínos očkovania je v tejto skupine detí vysoký, očkovanie sa nemá odoprieť alebo odložiť.

 

Tak ako každá očkovacia látka, ani Synflorix nemusí chrániť všetkých očkovaných jedincov pred invazívnym pneumokokovým ochorením alebo otitis media, ktoré sú vyvolané sérotypmi obsiahnutými v očkovacej látke. Očakáva sa, že ochrana pred otitis media vyvolanou pneumokokovými sérotypmi obsiahnutými v očkovacej látke bude značne nižšia než ochrana pred invazívnym ochorením.

Údaje o bezpečnosti a imunogenite u detí so zvýšeným rizikom vzniku pneumokokových infekcií
(u detí s kosáčikovitou anémiou, vrodenou a získanou dysfunkciou sleziny, infekciou vírusom HIV, zhubným nádorom, nefrotickým syndrómom) nie sú k dispozícii.

Synflorix nie je určený na použitie u dospelých.

Nežiaduce reakcie (po základnej imunizácii alebo po podaní posilňovacej dávky) považované za prinajmenšom možno súvisiace s očkovaním sú zoradené do kategórií podľa frekvencie.

Frekvencie sú hlásené ako: Veľmi časté: (? 1/10)
Časté: (? 1/100 až < 1/10) Menej časté: (? 1/1 000 až < 1/100) Zriedkavé: (? 1/10 000 až < 1/1 000)

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Poruchy nervového systému
Veľmi časté: ospalosť
Zriedkavé: horúčkové kŕče a kŕče bez horúčky

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Menej časté: apnoe u veľmi predčasne narodených detí (do a vrátane 28. týždňa gravidity) (pozri časť
4.4)

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Menej časté: hnačka, dávenie

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Zriedkavé: vyrážka, urtikária

Poruchy metabolizmu a výživy
Veľmi časté: nechutenstvo

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: bolesť, začervenanie, opuch v mieste vpichu, horúčka (? 38 °C meraná rektálne)
Časté: indurácia v mieste vpichu, horúčka (> 39 °C meraná rektálne)
Menej časté: hematóm, krvácanie a uzlík v mieste vpichu, horúčka (> 40 °C meraná rektálne)*

Poruchy imunitného systému
Zriedkavé: alergické reakcie (ako sú alergická dermatitída, atopická dermatitída, ekzém)

Psychické poruchy
Veľmi časté: podráždenosť
Menej časté: nezvyčajný plač
*hlásená po podaní posilňovacej dávky

Print Friendly