Očkovanie v 13. roku života:
BOSTRIX POLIO pre deti narodené od 1.7.1998

#1 – očkovanie v 3., 5. a 11. mesiaci života
#2 – očkovanie v 15. mesiaci a 11. roku
#3 – očkovanie v 6. roku života
#4 – očkovanie v 13. roku života

Dultavax

zloženie: Diphtheriae anatoxinum (diftériový toxoid ), (inaktivovaný vírus poliomyelitídy typ 1, 2 a 3)
** Aluminii hydroxidum ( hydroxid hlinitý) (adsorbent)
Pomocné látky: 2-phenoxyethanolum (2-fenoxyetanol), formaldehydum (formaldehyd), nutrimentum M 199 (živná pôda M 199)***, aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)

DULTAVAX je kombinovaná očkovacia látka proti záškrtu, tetanu a detskej obrne.
Očkovacia látka je pripravená z diftériových a tetanových toxoidov detoxikovaných formaldehydom, purifikovaných a poliovírusov typu 1,2,3 pomnožených na Vero bunkách, purifikovaných
a inaktivovaných formaldehydom.

 

Indikácie
Očkovacia látka DULTAVAX je indikovaná na aktívnu imunizáciu proti záškrtu, tetanu a detskej obrne u detí starších ako 6 ročných, dospievajúcich a dospelých ako booster dávka ( preočkovanie) po základnom očkovaní. Očkovacia látka DULTAVAX nie je určená na základné očkovanie.

 

Kontraindikácie

 • Hypersenzitivita na očkovacie látky proti záškrtu, tetanu alebo poliomyelitíde alebo na iné zložky očkovacej látky.
 • Hypersenzitivita na neomycín, streptomycín alebo polymyxín B. Tieto látky sú používané počas výroby očkovacej látky a ich stopy môžu byť v očkovacej látke prítomné.
 • Akútne závažné horúčkovité ochorenie. Prítomnosť miernych foriem infekcie nie je kontraindikáciou.
 • Neurologické komplikácie po predchádzajúcich očkovaniach proti záškrtu a/alebo tetanu.

 

Nežiaduce účinky
Údaje z klinických štúdií pred schválením pre použitie:
V klinických štúdiách sa po aplikácii očkovacej látky najčastejšie vyskytovali reakcie v mieste vpichu injekcie (bolesť, začervenanie, stvrdnutie, opuchy). V jednotlivých štúdiách boli tieto reakcie popísané
u 65 až 80 % osôb. Objavovali sa počas 48 hodín po očkovaní a pretrvávali 1 až 2 dni. Tieto reakcie boli niekedy sprevádzané výskytom uzlíkov v mieste vpichu injekcie.

Poruchy krvi a lymfatického systému: Menej časté (0,1% – 1%): lymfadenopatia

Poruchy vnútorného ucha:
Časté (1% – 10%): závrate

Gastrointestinálne poruchy:
Časté (1% – 10%): nevoľnosť / zvracanie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Veľmi časté (>10%): lokálne reakcie (bolesť, začervenanie, stvrdnutie, opuch, uzlíky v mieste vpichu injekcie)
Časté (1% – 10%): pyrexia
Menej časté (0,1% – 1%): nepokoj

Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí:
Menej časté (0,1% – 1%): bolesti svalov
Zriedkavé (0,01% – 0,1%): bolesti kĺbov

Poruchy nervového systému:
Časté (1% – 10%): bolesti hlavy

Údaje z postmarketingových sledovaní:
Dodatočne boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré neboli uvedené v údajoch z klinických štúdií:
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Veľmi vzácne (<0.01%): telesná slabosť

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Veľmi vzácne (<0.01%): vyrážka, erytomatózna vyrážka, makulopapulárna vyrážka, žihľavka, opuch tváre.

Potenciálne nežiaduce účinky:
Po očkovaní očkovacími látkami obsahujúcimi tetanový toxoid bol popísaný výskyt syndrómu Guillain-Barré.

Očkovacia látka DULTAVAX môže byť podávaná súčasne s inými očkovacími látkami alebo imunoglobulínmi za podmienky, že injekcie sú aplikované na rôzne miesta tela.Pacienti, ktorí dostávajú imunosupresívne lieky, nemusia reagovať na očkovanie vakcínou DULTAVAX.

 

BOOSTRIX POLIO

Zloženie: Difterický toxoid najmenej 2 medzinárodné jednotky (2,5 Lf) Tetanový toxoid najmenej 20 medzinárodných jednotiek (5 Lf) Antigény Bordetella pertussis
Pertusový toxoid 8 mikrogramov Filamentózny hemaglutinín 8 mikrogramov Pertaktín 2,5 mikrogramu
Inaktivovaný poliovírus
typ 1 (kmeň Mahoney) 40 jednotiek D antigénu typ 2 (kmeň MEF-1) 8 jednotiek D antigénu typ 3 (kmeň Saukett) 32 jednotiek D antigénu

adsorbované na hydratovaný hydroxid hlinitý Celkovo : 0,3 miligramov Al3+ a na fosforečnan hlinitý Celkovo : 0,2 miligramov Al3+, živná pôda 199 (ako stabilizátor obsahujúci aminokyseliny, minerálne soli a vitamíny), chlorid sodný a voda na injekciu.

Boostrix Polio je očkovacia látka používaná ako posilňovacia dávka u detí vo veku od 4 a viac rokov, mladistvých a dospelých na ochranu pred štyrmi ochoreniami: pred záškrtom, tetanom (kŕčom žuvacieho svalu), pertussis (čiernym kašľom) a poliomyelitídou (Polio) (detskou obrnou). Pôsobením očkovacej látky si telo vytvára svoju vlastnú ochranu (protilátky) pred týmito ochoreniami.

 • Záškrt: Záškrt postihuje hlavne dýchacie cesty a niekedy kožu. Dýchacie cesty sa obvykle zapália (opuchnú), čo spôsobuje závažné dýchacie ťažkosti a niekedy udusenie. Baktéria taktiež uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť nervové poškodenie, srdcové problémy a dokonca smrť.
 • Tetanus (kŕč žuvacieho svalu): Baktéria tetanu preniká do tela cez škrabnutia, odreniny alebo rany na koži. Rany, ktoré sú obzvlášť náchylné na infekciu sú popáleniny, zlomeniny, hlboké rany alebo rany znečistené pôdou, prachom, konským trusom/hnojom alebo drevenými trieskami. Baktéria uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť svalovú strnulosť, bolestivé svalové kŕče, záchvaty a dokonca smrť. Svalové kŕče môžu byť také silné, že spôsobia zlomeniny kostí chrbtice.
 • Pertussis (čierny kašeľ): Pertussis je vysoko infekčné ochorenie. Ochorenie postihuje dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa, ktoré môžu narušiť normálne dýchanie. Kašľanie je často sprevádzané sípavým/dávivým zvukom z čoho je odvodené aj bežné pomenovanie „dávivý kašeľ“. Kašeľ môže trvať 1-2 mesiace alebo dlhšie. Pôvodca pertussis môže taktiež spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek, ktorý môže trvať dlhý čas, zápal pľúc, záchvaty, poškodenie mozgu a dokonca smrť.
 • Poliomyelitída (Polio) (detská obrna): Poliomyelitída, niekedy označovaná jednoducho „polio“ je vírusová infekcia, ktorá môže mať rôzne účinky. Často spôsobuje len mierne ochorenie, ale u niektorých ľudí môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo dokonca smrť. V najvážnejšej forme môže polio infekcia spôsobiť paralýzu svalov (svaly sa nemôžu hýbať), vrátane tých svalov, ktoré sú potrebné pre dýchanie a chôdzu. Končatiny postihnuté týmto ochorením môžu byť bolestivo zdeformované.

Žiadna zo zložiek očkovacej látky údajne nemôže spôsobiť záškrt, tetanus alebo čierny kašeľ.
Boostrix Polio sa neodporúča používať počas tehotenstva.
Je lepšie vyhnúť sa použitiu očkovacej látky Boostrix Polio počas dojčenia.

 

Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytujú u detí vo veku od 4 do 8 rokov sú nasledovné:

 • Veľmi časté (viac ako 1 na 10 dávok očkovacej látky):
  • bolesť, začervenanie a opuch v mieste vpichu
  • horúčka vyššia ako 37,5°C
  • ospalosť
 • Časté (do 1 na 10 dávok očkovacej látky):
  • horúčka rovnajúca sa alebo vyššia ako 39°C
  • svrbenie a tvrdá zdurenina v mieste vpichu
  • opuch očkovanej končatiny
  • nechutenstvo
  • podráždenosť
  • bolesť hlavy
 • Menej časté (do 1 na 100 dávok očkovacej látky):
  • Nevoľnosť (pocit na dávenie), dávenie
 • Veľmi zriedkavé (menej ako 1 na 10 000 dávok očkovacej látky):
  • kolaps alebo stavy bezvedomia alebo poruchy vedomia
  • kŕče alebo záchvaty

 

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť u dospelých, mladistvých a detí vo veku od 10 a viac rokov sú nasledovné:

 • Veľmi časté (viac ako 1 na 10 dávok očkovacej látky):
  • bolesť, začervenanie a opuch v mieste vpichu
  • únava
  • bolesť hlavy
 • Časté (do 1 na 10 dávok očkovacej látky):
  • horúčka rovnajúca sa alebo vyššia ako 37,5°C
  • svrbenie, tvrdá zdurenina, teplo alebo znížená citlivosť v mieste vpichu
  • celkový pocit chorobybolesť žalúdka, nevoľnosť, dávenie
 • Menej časté (do 1 na 100 dávok očkovacej látky):
  • horúčka vyššia ako 39°C
  • opuch očkovanej končatiny
  • závrat
  • stuhnutosť kĺbov, bolesť svalov
  • svrbenie

 

Po podaní očkovacích látok proti tetanu boli hlásené veľmi zriedkavé prípady (menej ako 1 na 10 000
dávok očkovacej látky) prechodného zápalu nervov, ktorý spôsoboval bolesť, slabosť a paralýzu v končatinách a často postupne postihoval hrudník a tvár (Guillainov – Barrého syndróm).

Print Friendly