Očkovanie – rady rodičom

 

#1 – očkovanie v 3., 5. a 11. mesiaci života
#2 – očkovanie v 15. mesiaci a 11. roku
#3 – očkovanie v 6. roku života
#4 – očkovanie v 13. roku života

Očkovanie poskytuje ochranu pred komplikáciami vážnychi infekčných chorôb. Odbornejšie by sme mohli očkovanie definovať ako podanie očkovacej látky (vakcíny) do organizmu, ktorý si následne vytvorí ochranné protilátky.

Protilátky chránia človeka pred mikroorganizmami, ktoré by neočkovanému jedincovi inak mohli spôsobiť vážne ochorenie. Treba však vedieť, že žiadne očkovanie nezabráni 100% vzniku ochorenia, proti ktorému je očkovacia látka vyrobená. 

 

 

 

UPOZORNENIE PRE RODIČOV pridané 1.4.2015
Deti, ktoré sú očkované len 2 dávkami  preparátu INFANRIX HEXA  
môžu byť po 36.mesiaci života očkované už len preparátom INFANRIX POLIO (záškrt, tetanus,čierny kašeľ, detská obrna).


Nevieme  zaobstarať
monovakcínu proti detskej obrne IMOVAX POLIO
trojvakcínu INFANRIX (záškrt, tetanus,čierny kašeľ)


Je možné zaobstarať -prostredníctvom lekárne
monovakcínu proti hepatitíde B (ENGERIX-B)
monovakcínu proti  tetanu (TETAVAX)
pentavakcínu INFANRIX IPV+Hib (záškrt, tetanus,čierny kašeľ, detská obrna, hemofilus). 

 


Očkovacie látky neschválené pre riadne očkovania a očkovacie látky, ktoré nie sú podávané v riadnom čase,  si rodičia hradia sami.
 

  

Výrobcovia vakcín deklarujú, že pri vzniku ochorenia sú príznaky a komplikácie ochorenia, proti ktorému je dieťa očkované, veľmi mierne. Výrobcovia vakcín taktiež deklarujú, že len malý počet ľudí/detí má očakávané a neočakávané nežiaduce účinky.

Obaja rodičia sú povinní pred očkovaním poznať nežiadúce účinky vakcíny ako aj liečbu nežiadúcich účinkov a po dôkladnom oboznámení sa s obsahom príbalového letáka vyjadriť svoj súhlas s očkovaním dieťaťa.


Pred očkovaním sú rodičia povinní ohlásiť lekárovi pre deti a dorast:

  1. alergiu na lieky alebo potraviny
  2. nežiadúce účinky vzniknuté pri predchádzajúcom očkovaní
  3. ochorenia, na ktoré je Vaše dieťa trvalo liečené (neurologické, kardiologické, autoiminutné, poruchy imunity a pod).
  4. zoznam používaných liekov
  5. očkovania za posledné 3 mesiace

 

Dieťa, ktoré bude očkované musí byť aspoň 2 týždne zdravé. Pri ochorení dieťaťa je potrebný odklad očkovania!

 

Po očkovaní sa odporúča zachovať aspoň 1-3 dni kľudový režim (nešportovať, nepreťažovať organizmus).
Pri opuchu v mieste podania očkovacej látky je vhodné podanie octanovej masti.

 

Pri teplote nad 38C je vhodné podávanie Paralénu (Panadol baby od 3.mesiaca života) a dostatok chladných tekutín.
Ostatné komplikácie je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

 

V prípade vzniku kŕčov, bezvedomia, porúch dýchania, koprivky, tŕpnutia končatín a pod. je potrebné okamžite volať rýchlu zdravotnícku pomoc 112 a žiadať o okamžitý prevoz do nemocnice sanitkou s lekárom.

 

Vek
M-mesiac
R-rok
Očkovacia látka
3.M Infanrix hexa+Synflorix
5.M Infanrix hexa+Synflorix
11.M Infanrix hexa+Synflorix
15.M Priorix
6.R Infanrix Polio
11.R Priorix
13.R Boostrix Polio pre deti narodené od 1.7.1998

 

Print Friendly