Očkovanie – rady rodičom

Očkovanie poskytuje ochranu pred vážnymi infekčnými chorobami. Odbornejšie by sme mohli očkovanie definovať ako podanie očkovacej látky (vakcíny) do organizmu, ktorý si následne vytvorí ochranné protilátky. Protilátky chránia človeka alebo zviera pred mikroorganizmami, ktoré by neočkovanému jedincovi inak mohli spôsobiť vážne ochorenie. Treba však vedieť, že žiadne očkovanie nezabráni 100% vzniku ochorenia, proti ktorému je očkovacia látka vyrobená.

Výrobcovia vakcín deklarujú, že pri vzniku ochorenia sú príznaky a komplikácie ochorenia, proti ktorému je dieťa očkované, veľmi mierne.
Výrobcovia vakcín deklarujú, že len malý počet ľudí/detí má očakávané a neočakávané nežiaduce účinky.

Obaja rodičia sú povinní pred očkovaním poznať nežiadúce účinky vakcíny ako aj liečbu nežiadúcich účinkov a po dôkladnom oboznámení sa s obsahom príbalového letáka vyjadriť svoj súhlas s očkovaním dieťaťa.

Pred očkovaním sú rodičia povinní ohlásiť lekárovi pre deti a dorast:
1)
alergiu na lieky alebo potraviny
2)  nežiadúce účinky vzniknuté pri predchádzajúcom očkovaní

3)  ochorenia, na ktoré je Vaše dieťa trvalo liečené (neurologické, kardiologické, autoiminutné, poruchy imunity a pod).
4)  zoznam používaných liekov
5) očkovania za posledné 3 mesiace

Dieťa, ktoré bude očkované musí byť aspoň 2 týždne zdravé.
Pri ochorení dieťaťa je potrebný odklad očkovania!

Po očkovaní sa odporúča zachovať  aspoň 1-3 dni kľudový režim (nešportovať, nepreťažovať organizmus).
Pri opuchu v mieste podania očkovacej látky je vhodné podanie octanovej masti.
Pri teplote nad 38C je vhodné podávanie Paralénu (Panadol baby od 3.mesiaca života) a dostatok chladných tekutín.


Ostatné komplikácie je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

V prípade vzniku kŕčov, bezvedomia, porúch dýchania, koprivky, tŕpnutia končatín  a pod. je potrebné okamžite volať rýchlu zdravotnícku pomoc 112 a žiadať o okamžitý prevoz do nemocnice sanitkou s lekárom.

.

.

Vek
M-mesiac
R-rok
Očkovacia látka
3.M Infanrix hexa+Prevenar13/Synflorix
5.M Infanrix hexa+Prevenar13/Synflorix
11.M Infanrix hexa+Prevenar13/Synflorix
15.M Priorix
6.R Infanrix Polio
11.R Priorix
13.R Dultavax
Boostrix Polio pre deti narodené od 1.7.1998

.

.

OČKOVANIE V 3., 5.  a  11. MESIACI ŽIVOTA:
INFANRIX HEXA A PREVENAR 13 alebo SYNFLORIX

Infanrix hexa

Zloženie: Vakcína proti záškrtu, tetanu, pertusis (acelulárna zložka), vírusovej hepatitíde B (rekombinantná), detskej obrne (inaktivovaná) a ochoreniam vyvolaným Haemophilus influenzae typ b    ** vyrábaný metódami genetického inžinierstva na kultúre buniek kvasníc

actosum /laktóza/, natrii chloridum (NaCl)/chlorid sodný/, phenoxyethanolum /fenoxyetanol/, aluminii hydroxidum (Al(OH)3) /hydroxid hlinitý/, aluminii phosphas (AlPO4) /fosforečnan hlinitý/, médium 199 obsahujúce hlavne aminokyseliny, minerálne soli, vitamíny a vodu na injekciu.

Účinok:
Infanrix Hexa
je vakcína používaná u detí na ochranu pred šiestimi ochoreniami: záškrtu, tetanu, pertusis (dávivému kašľu), hepatitíde B (zápalové ochorenie pečene), poliomyelitíde (Polio) /detskej obrne/ a ochoreniu, ktoré vyvoláva Haemophilus influenzae typ b. Pôsobením vakcíny si telo vytvára svoju vlastnú ochranu (protilátky) pred týmito ochoreniami.

• Záškrt: Záškrt postihuje hlavne dýchacie cesty a niekedy kožu. Ide o zápalový proces, ktorý sprevádza vytváranie pablán, zdurenie lymfatických uzlín a celkovo ťažký stav. Baktéria uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť nervové poškodenie, srdcové problémy a dokonca smrť.

• Tetanus: Baktéria tetanu preniká do tela cez škrabnutia, odreniny a rany v koži. Rany, ktoré sú obzvlášť náchylné na infekciu sú popáleniny, zlomeniny, hlboké rany a rany znečistené pôdou, prachom, konským trusom/hnojom alebo drevenými trieskami. Baktéria uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť svalovú strnulosť, bolestivé svalové kŕče, záchvaty a dokonca smrť. Svalové kŕče môžu byť také silné, že spôsobia zlomeniny kostí chrbtice.

• Pertusis (dávivý kašeľ): Pertusis je vysoko infekčné ochorenie. Ochorenie postihuje dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa, ktoré môžu narušiť normálne dýchanie. Kašľanie je často sprevádzané hvízdajúcim („whooping“) zvukom z čoho je odvodené aj bežné pomenovanie dávivého kašľa v anglickom jazyku „whooping cough“. Kašeľ môže trvať 1-2 mesiace alebo dlhšie. Pôvodca pertusis môže taktiež spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek, ktorý môže trvať dlhý čas, zápal pľúc, poškodenie mozgu a dokonca smrť.

• Hepatitída B: Hepatitída B je spôsobená vírusom hepatitídy B. Spôsobuje opuch (zápal) pečene. Vírus sa nachádza v telesných tekutinách napríklad v krvi, spermiách, vaginálnych výlučkoch alebo slinách infikovaných ľudí.

• Poliomyelitída (Polio) /detská obrna/: Poliomyelitída, niekedy označovaná jednoducho
„polio“ je vírusová infekcia, ktorá môže mať rôzne účinky. Často môže spôsobiť len mierne ochorenie ale u niektorých ľudí môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo dokonca smrť.
V najvážnejšej forme môže polio infekcia spôsobiť paralýzu svalov (svaly sa nemôžu hýbať), vrátane tých svalov, ktoré sú potrebné pre dýchanie a chôdzu. Končatiny postihnuté
týmto ochorením môžu byť bolestivo zdeformované.

• Haemophilus influenzae typ b (Hib): Hib infekcia najčastejšie spôsobuje zápal mozgu (opuch). Vyskytujú sa niektoré typy vážnych komplikácii ako napríklad: mentálna retardácia, mozgová obrna, hluchota, epilepsia alebo čiastočná nevidomosť. Hib infekcia taktiež spôsobuje zápal hrdla. Príležitostne môže spôsobiť smrť udusením. Menej obvykle môže baktéria taktiež infikovať krv, srdce, pľúca, kosti, kĺby a tkanivá očí a úst.

Nežiadúce účinky:
Akákoľvek vakcína môže mať nejaké vedľajšie účinky. Vaše dieťa môže pociťovať:
? bolesť alebo nepríjemný pocit v mieste vpichu alebo môžete spozorovať isté:
? začervenanie alebo opuch v mieste vpichu.
Tieto účinky však obvykle behom niekoľkých dní zmiznú. Iné vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú:
? hnačka/zápcha, znížená chuť do jedla, dávenie, bolesti brucha
? teplota (vyššie ako 38 °C)
? ospalosť/nespavosť, podráždenosť, neobvyklý plač, nepokoj, únava
? kŕče

Pokiaľ tieto účinky pretrvávajú alebo sa zhoršia, informujte Vášho lekára.

Podobne ako pri očkovaní všetkých vakcín existuje extrémne nízke riziko alergických reakcií. Je ich možné rozpoznať podľa:
? svrbivých vyrážok na rukách a nohách, eczem, alergické reakcie
? opuchu očí a tváre,zápal spojiviek, nádcha, zápal stredného ucha
? ťažkostí s dýchaním alebo prehĺtaním
vírusová  infekcia horného respiračného traktu, bronchitída, , kašeľ, bronchospazmus, kašeľ, laryngitída, stridor.


Prevenar 13

Zloženie: Prevenar 13 obsahuje 7 pneumokokových kapsulárnych polysacharidov, ktoré sú v Prevenare (4, 6B,
9V, 14, 18C, 19F, 23F) plus 6 ďalších polysacharidov (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A). Všetky sú konjugované na nosičový proteín CRM197.Pneumokokový polysacharid sérotyp 11 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 31 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 41 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 51 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 6A1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 6B1 4,4 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 7F1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 9V1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 141 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 18C1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 19A1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 19F1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 23F1 2,2 µg

Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení, pneumónie a akútnho otitis media spôsobených Streptococcus pneumoniae u dojčiat a detí vo veku od 6 týždňov do 5 rokov.

Prevenar 13 chráni len proti sérotypom Streptococcus pneumoniae, ktoré sú obsiahnuté vo vakcíne a nechráni proti ostatným mikroorganizmom vyvolávajúcim invazívne ochorenia, pneumóniu, alebo otitis media. Tak ako u každej vakcíny, Prevenar 13 nemusí chrániť všetkých jedincov, ktorým bol podaný , pred pneumokokovým ochorením.

Nežiaduce účinky:
V klinických štúdiách bol bezpečnostný profil Prevenaru 13 podobný ako pri Prevenare.
Uvedené frekvencie sú založené na základe nežiaducich účinkov, u ktorých bola v klinických štúdiách stanovená súvislosť s použitím Prevenaru 13.

Poruchy imunitného systému:
Zriedkavé: Hypersenzitívna reakcia zahŕňajúca edém tváre, dyspnoe, bronchospazmus
Poruchy nervového systému:
Zriedkavé: Kŕče (vrátane febrilných kŕčov)

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Veľmi časté: Znížená chuť do jedla
Menej časté: Zvracanie; hnačky

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Zriedkavé: Vyrážky; žihľavka alebo žihľavke podobné vyrážky

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Veľmi časté:
Pyrexia; podráždenosť, erytém v mieste vpichu, zdurenie/opuch alebo bolesť/zvýšená citlivosť; ospanlivosť; nekvalitný spánok
Erytém v mieste vpichu alebo zdurenie/opuch 2,5 cm–7,0 cm (po aplikácii posilňovacej dávky a u starších detí [vo veku 2 až 5 rokov])

Časté: Pyrexia > 39 °C; zhoršenie pohyblivosti v mieste podania injekcie (spôsobené bolesťou); erytém v mieste vpichu alebo zdurenie/opuch 2,5 cm–7,0 cm (po dojčenskej schéme)

Menej časté: Erytém v mieste vpichu alebo zdurenie/opuch >7,0 cm; plač
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Zriedkavé: Hypotonická epizóda so zníženou reaktibilitou

Poruchy krvi a lymfatického systému:
Veľmi zriedkavé: Lymfadenopatia (lokalizovaná do oblasti miesta vpichu)

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Veľmi zriedkavé: Multiformý erytém

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Zriedkavé: Žihľavka v mieste vpichu; dermatitída v mieste vpichu; svrbenie v mieste vpichu; začervenanie

Synflorix

Zloženie: Pneumokokový polysacharid sérotyp 11,2 1 mikrogram Pneumokokový polysacharid sérotyp 41,2 3 mikrogramy Pneumokokový polysacharid sérotyp 51,2 1 mikrogram Pneumokokový polysacharid sérotyp 6B1,2 1 mikrogram Pneumokokový polysacharid sérotyp 7F1,2 1 mikrogram Pneumokokový polysacharid sérotyp 9V1,2 1 mikrogram Pneumokokový polysacharid sérotyp 141,2 1 mikrogram Pneumokokový polysacharid sérotyp 18C1,3 3 mikrogramy Pneumokokový polysacharid sérotyp 19F1,4 3 mikrogramy Pneumokokový polysacharid sérotyp 23F1,2 1 mikrogram.  1 adsorbovaný na fosforečnan hlinitý 0,5 miligramu Al3+,2 konjugovaný na proteín D (odvodený od netypizovateľného Haemophilus influenzae) ako proteínový nosič 9 – 16 mikrogramov,3 konjugovaný na tetanový toxoid ako proteínový nosič 5 – 10 mikrogramov,4 konjugovaný na difterický toxoid ako proteínový nosič 3 – 6 mikrogramov

Pri podávaní základných imunizačných dávok veľmi predčasne narodeným deťom (narodené do a vrátane 28. týždňa gravidity) a obzvlášť deťom, ktoré majú v predchádzajúcej anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, je potrebné brať do úvahy potenciálne riziko zástavy dýchania a potrebu monitorovania dýchacích funkcií počas 48 – 72 h. Vzhľadom na to, že prínos očkovania je v tejto skupine detí vysoký, očkovanie sa nemá odoprieť alebo odložiť.

Tak ako každá očkovacia látka, ani Synflorix nemusí chrániť všetkých očkovaných jedincov pred invazívnym pneumokokovým ochorením alebo otitis media, ktoré sú vyvolané sérotypmi obsiahnutými v očkovacej látke. Očakáva sa, že ochrana pred otitis media vyvolanou pneumokokovými sérotypmi obsiahnutými v očkovacej látke bude značne nižšia než ochrana pred invazívnym ochorením.

Údaje o bezpečnosti a imunogenite u detí so zvýšeným rizikom vzniku pneumokokových infekcií
(u detí s kosáčikovitou anémiou, vrodenou a získanou dysfunkciou sleziny, infekciou vírusom HIV, zhubným nádorom, nefrotickým syndrómom) nie sú k dispozícii.

Synflorix nie je určený na použitie u dospelých.

Nežiaduce reakcie (po základnej imunizácii alebo po podaní posilňovacej dávky) považované za prinajmenšom možno súvisiace s očkovaním sú zoradené do kategórií podľa frekvencie.

Frekvencie sú hlásené ako: Veľmi časté: (? 1/10)
Časté: (? 1/100 až < 1/10) Menej časté: (? 1/1 000 až < 1/100) Zriedkavé: (? 1/10 000 až < 1/1 000)

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Poruchy nervového systému
Veľmi časté: ospalosť
Zriedkavé: horúčkové kŕče a kŕče bez horúčky

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Menej časté: apnoe u veľmi predčasne narodených detí (do a vrátane 28. týždňa gravidity) (pozri časť
4.4)

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Menej časté: hnačka, dávenie

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Zriedkavé: vyrážka, urtikária

Poruchy metabolizmu a výživy
Veľmi časté: nechutenstvo

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: bolesť, začervenanie, opuch v mieste vpichu, horúčka (? 38 °C meraná rektálne)
Časté: indurácia v mieste vpichu, horúčka (> 39 °C meraná rektálne)
Menej časté: hematóm, krvácanie a uzlík v mieste vpichu, horúčka (> 40 °C meraná rektálne)*

Poruchy imunitného systému
Zriedkavé: alergické reakcie (ako sú alergická dermatitída, atopická dermatitída, ekzém)

Psychické poruchy
Veľmi časté: podráždenosť
Menej časté: nezvyčajný plač
*hlásená po podaní posilňovacej dávky


OČKOVANIE V 15.  MESIACI ŽIVOTA a 11.  ROKU ŽIVOTA: PRIORIX

Zloženie: každá 0,5 ml dávka rekonštituovanej vakcíny obsahuje:
Morbillorum virus attenuatum lyophilisatum min.103,0 CCID50
(vírus osýpok, kmeň Schwarz)
Parotitidis virus attenuatum lyophilisatum min103.7 CCID50
(vírus príušníc, kmeň RIT 4385 Jeryl Lynn)
Rubeolae virus attenuatum cryodesiccatum min 103,0 CCID50
(vírus rubeoly, kmeň Wistar RA 27/3)

aminoacidum (aminokyseliny), albuminum humanum (ľudský albumín), lactosum (laktóza), mannitolum (manitol), neomycini sulphas (neomycinsulfát) , sorbitolum (sorbitol). Rozpúšťadlo: aqua ad iniectabilia ( voda na injekciu).

Kontraindikácie
PRIORIX™ je kontraindikovaný u osôb so závažnými febrilnými ochoreniami, mierne febrilné ochorenie nie je kontraindikáciou očkovania.
PRIORIX™ je kontraindikovaný pre osoby so známou hypersenzitivitou na neomycín alebo na inú zložku vakcíny. Kontaktná dermatitída na neomycín v anamnéze nie je kontraindikáciou.
PRIORIX™ sa nesmie podávať osobám s primárnou aj sekundárnou imunodefi- cienciou.
Kombinovanú vakcínu proti osýpkam, príušniciam a rubeole však možno bez nepriaznivých následkov podať asymptomatickým osobám infikovaným HIV, podanie tejto vakcíny chorým na AIDS však treba dôkladne zvážiť.
Podanie PRIORIXu™ tehotným ženám je kontraindikované. Okrem toho sa po dobu troch mesiacov nasledujúcich po vakcinácii treba vyvarovať otehotnenia.
Existuje málo údajov ohľadne aplikácie vakcíny u dojčiacich matiek. Očkovať možno osoby, u ktorých prospešnosť vakcinácie prevažuje nad prípadnými rizikami.
Ak treba vykonať tuberkulínový test, mal by sa uskutočniť pred vakcináciou alebo súčasne s vakcináciou, pretože existujú údaje o tom, že živá vakcína proti osýpkam (a možno tiež proti príušniciam) môže vyvolať prechodné zníženie citlivosti kože na tuberkulín. Takáto anergia môže trvať 4-6 týždňov a v tomto období po vakcinácii sa nemá vykonávať testovanie tuberkulínom – cieľom je zabránenie výskytu mylne negatívnych výsledkov.

Treba zvážiť očkovanie u osôb trpiacich alergiou na vaječné proteíny, povaha ktorej však nie je anafylaktická.
PRIORIX™ sa má  zvlášť opatrne podávať osobám, ktoré majú v osobnej alebo rodinnej anamnéze alergické ochorenia, alebo kŕče, u  pacientov s trombocytopéniou sa má podávanie zvážiť.
Nezistil sa prenos vírusu morbíl resp. parotitídy z očkovancov na vnímavé osoby. O faryngeálnej exkrécii vírusu rubeoly sa vie, že k nej dochádza asi 7-28 dní po vakcinácii, s vrcholom exkrécie okolo 11. dňa po očkovaní. Neexistujú však dôkazy o prenose týchto excernovaných vakcínových vírusov na vnímavé osoby.

Buďte zvlášť opatrní:
• ak Vaše dieťa má v anamnéze (chorobopise) výskyt kŕčov s horúčkou alebo pri výskyte kŕčov v rodinnej anamnéze. V tomto prípade musí byť Vaše dieťa po očkovaní dôkladne sledované, pretože počas 4 až 12 dní po očkovaní sa u neho môže vyskytnúť horúčka;
• ak Vaše dieťa niekedy malo závažnú alergickú reakciu na vaječnú bielkovinu;
• ak Vaše dieťa malo vedľajší účinok po očkovaní proti osýpkam, príušniciam alebo ružienke, ktorý zahŕňal ľahkú tvorbu modrín alebo krvácanie trvajúce dlhšie ako zvyčajne;
• ak Vaše dieťa má infekciu spôsobenú vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), ale neprejavujú sa u neho príznaky ochorenia HIV;

Po očkovaní môžu u Vášho dieťaťa vzniknúť vyrážky podobné ovčím kiahňam a preto sa musí vyhnúť
kontaktu s nasledujúcimi jedincami:
- jedinci so zníženou odolnosťou voči ochoreniam,
- tehotné ženy, ktoré buď nemali ovčie kiahne, alebo neboli očkované proti ovčím kiahňam.


OČKOVANIE V 6.ROKU ŽIVOTA: INFANRIX POLIO

Infanrix Polio je očkovacia látka používaná na aplikáciu posilňovacej dávky u detí vo veku od
16 mesiacov do 13 rokov vrátane na ochranu pred štyrmi ochoreniami: záškrtom, tetanom (kŕčom žuvacieho svalu), pertussis (dávivým kašľom) a poliomyelitídou (Polio) (detskou obrnou). Pôsobením očkovacej látky si telo vytvára svoju vlastnú ochranu (protilátky) pred týmito ochoreniami.

• Záškrt: Záškrt postihuje hlavne dýchacie cesty a niekedy kožu. Dýchacie cesty sa obvykle zapália (opuchnú), čo spôsobuje závažné dýchacie ťažkosti a niekedy udusenie. Baktéria taktiež uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť nervové poškodenie, srdcové problémy
a dokonca smrť.

• Tetanus (kŕč žuvacieho svalu): Baktéria tetanu preniká do tela cez škrabnutia, odreniny alebo rany v koži. Rany, ktoré sú obzvlášť náchylné na infekciu sú popáleniny, zlomeniny, hlboké rany alebo rany znečistené pôdou, prachom, konským trusom/hnojom alebo drevenými trieskami. Baktéria uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť svalovú strnulosť, bolestivé svalové kŕče, záchvaty a dokonca smrť. Svalové kŕče môžu byť také silné, že spôsobia zlomeniny kostí chrbtice.

• Pertussis (dávivý kašeľ): Pertussis je vysoko infekčné ochorenie. Ochorenie postihuje dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa, ktoré môžu narušiť normálne dýchanie. Kašľanie je často sprevádzané hvízdajúcim/dávivým zvukom z čoho je odvodené aj bežné pomenovanie „dávivý kašeľ“. Kašeľ môže trvať 1-2 mesiace alebo dlhšie. Pôvodca pertussis môže taktiež spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek, ktorý môže trvať dlhý čas, zápal pľúc, záchvaty, poškodenie mozgu a dokonca smrť.
• Poliomyelitída (Polio) (detská obrna): Poliomyelitída, niekedy označovaná jednoducho „polio“ je vírusová infekcia, ktorá môže mať rôzne účinky. Často môže spôsobiť len mierne ochorenie, ale u niektorých ľudí môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo dokonca smrť. V najvážnejšej forme,
môže polio infekcia spôsobiť paralýzu svalov (svaly sa nemôžu hýbať), vrátane tých svalov, ktoré sú potrebné pre dýchanie a chôdzu. Končatiny postihnuté týmto ochorením môžu byť bolestivo zdeformované.

Žiadna zo zložiek očkovacej látky nie je infekčná.

Pri očkovaní treba byť opatrný,
• keď Vaše dieťa malo po predchádzajúcom očkovaní s Infanrix Polio alebo inou očkovacou látkou proti pertussis (dávivému kašľu) problémy, najmä:
? Vysokú teplotu (nad 40°C) v priebehu 48 hodín po očkovaní
? Kolaps alebo šokový stav v priebehu 48 hodín po očkovaní
? Dlhotrvajúci plač trvajúci 3 a viac hodín v priebehu 48 hodín po očkovaní
? Kŕčové stavy/záchvaty s vysokou teplotou alebo bez nej v priebehu 3 dní po očkovaní
• keď Vaše dieťa má problémy so zrážaním krvi, alebo keď sa mu ľahko tvoria modriny
• keď Vaše dieťa je náchylné na kŕče/záchvaty spôsobené horúčkou, alebo keď tieto sa vyskytujú v rodinnej anamnéze
• keď Vaše dieťa má trvalé problémy s imunitným systémom spôsobené akoukoľvek príčinou (vrátane infekcie HIV). Vaše dieťa môže dostať Infanrix Polio, ale ochrana pred infekciami po aplikácii očkovacej látky nemusí byť taká dobrá ako u detí s dobrou imunitou voči infekciám.
• Keď Vaše dieťa užíva akékoľvek lieky, ktoré znižujú imunitu voči infekciám alebo dostáva iný typ liečby (ako je rádioterapia), ktorý ovplyvňuje imunitný systém, Infanrix Polio sa môže aplikovať, ale odpoveď dieťaťa na očkovaciu látku môže byť slabá. Z tohto dôvodu sa vždy, keď je to možné, očkovanie odloží až dovtedy, kým sa liečba neskončí.
Používanie iných liekov alebo očkovacích látok
Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo v poslednom čase dostalo ešte inú očkovaciu látku, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

Použitie tejto očkovacej látky počas tehotenstva sa neodporúča.
Je lepšie vyhnúť sa použitiu tejto očkovacej látky počas dojčenia.

Tak ako všetky lieky, Infanrix Polio môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli počas klinických štúdií s Infanrix Polio, boli nasledujúce:
? Veľmi časté (viac ako 1 na 10 dávok očkovacej látky):
• bolesť, začervenanie a opuch v mieste vpichu*
• znížená chuť do jedla
• podráždenosť, nepokoj, neobvyklý plač
• bolesť hlavy, ospalosť
• horúčka
• celkový pocit choroby
? Časté (menej ako 1 na 10 ale viac ako 1 na 100 dávok očkovacej látky):
• nevoľnosť alebo dávenie, hnačka
• neobvyklá slabosť

? Menej časté (menej ako 1 na 100 ale viac ako 1 na 1000 dávok očkovacej látky):
• opuchnuté žľazy v krku, podpazuší a slabine
• neovládateľný, mimovoľný únik moču
• neschopnosť zaspať
• bolesť žalúdka alebo žalúdočné ťažkosti
• nádcha, kašeľ
• vyrážka
• bolesť chrbta

? Zriedkavé (menej ako 1 na 1000 ale viac ako 1 na 10 000 dávok očkovacej látky):
• bolesť hrdla a ťažkosti s prehĺtaním
• bolesť ucha
• bolesť oka
• svrbenie

*Posilňovacie dávky očkovacích látok obsahujúcich DTPa sa v porovnaní so základným očkovaním spájajú so zvýšeným rizikom reakcií v mieste vpichu, z ktorých niektoré postihujú celú končatinu. Tieto reakcie zvyčajne začnú v priebehu 48 hodín po očkovaní a spontánne zmiznú bez následkov počas priemerne 4 dní.

Alergické reakcie boli hlásené veľmi zriedkavo (menej ako 1 na 10 000 dávok očkovacej látky)
v dňoch po očkovaní s Infanrix Polio. Týmito môžu byť miestne alebo rozšírené kožné vyrážky, ktoré môžu byť svrbivé alebo pľuzgierové, opuch očí a tváre, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, náhly pokles krvného tlaku a strata vedomia. Takéto reakcie sa môžu objaviť skôr, ako opustíte ordináciu lekára. V každom prípade však musíte vyhľadať okamžitú lekársku pomoc.

Nasledujúce vedľajšie účinky sa vyskytli po očkovaní inými očkovacími látkami proti pertussis
(dávivému kašľu). Zvyčajne sa vyskytnú v priebehu 2 až 3 dní po očkovaní:
? Kolaps alebo obdobia bezvedomia alebo nedostatočné vedomie
? Záchvaty alebo kŕčovité záchvaty


OČKOVANIE V 13. ROKU ŽIVOTA
DULTAVAX
BOOSTRIX POLIO pre deti narodené od 1.7.1998

Dultavax

zloženie: Diphtheriae anatoxinum (diftériový toxoid ), (inaktivovaný vírus poliomyelitídy typ 1, 2  a 3)
** Aluminii hydroxidum ( hydroxid hlinitý) (adsorbent)
Pomocné látky: 2-phenoxyethanolum (2-fenoxyetanol), formaldehydum (formaldehyd), nutrimentum M 199 (živná pôda M 199)***, aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)

DULTAVAX je kombinovaná očkovacia látka proti záškrtu, tetanu a detskej obrne.
Očkovacia látka je pripravená z diftériových a tetanových toxoidov detoxikovaných formaldehydom, purifikovaných a poliovírusov typu 1,2,3 pomnožených na Vero bunkách, purifikovaných
a inaktivovaných formaldehydom.

Indikácie
Očkovacia látka DULTAVAX je indikovaná na aktívnu imunizáciu proti záškrtu, tetanu a detskej obrne u detí starších ako 6 ročných, dospievajúcich a dospelých ako booster dávka ( preočkovanie) po základnom očkovaní.
Očkovacia látka DULTAVAX nie je určená na základné očkovanie.

Kontraindikácie
• Hypersenzitivita na očkovacie látky proti záškrtu, tetanu alebo poliomyelitíde alebo na iné zložky očkovacej látky.
• Hypersenzitivita na neomycín, streptomycín alebo polymyxín B. Tieto látky sú používané počas výroby očkovacej látky a ich stopy môžu byť v očkovacej látke prítomné.
• Akútne závažné horúčkovité ochorenie. Prítomnosť miernych foriem infekcie nie je kontraindikáciou.
• Neurologické komplikácie po predchádzajúcich očkovaniach proti záškrtu a/alebo tetanu.

Nežiaduce účinky
Údaje z klinických štúdií pred schválením pre použitie:
V klinických štúdiách sa po aplikácii očkovacej látky najčastejšie vyskytovali reakcie v mieste vpichu injekcie (bolesť, začervenanie, stvrdnutie, opuchy). V jednotlivých štúdiách boli tieto reakcie popísané
u 65 až 80 % osôb. Objavovali sa počas 48 hodín po očkovaní a pretrvávali 1 až 2 dni. Tieto reakcie boli niekedy sprevádzané výskytom uzlíkov v mieste vpichu injekcie.

Poruchy krvi a lymfatického systému: Menej časté (0,1% – 1%): lymfadenopatia

Poruchy vnútorného ucha:
Časté (1% – 10%): závrate

Gastrointestinálne poruchy:
Časté (1% – 10%): nevoľnosť / zvracanie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Veľmi časté (>10%): lokálne reakcie (bolesť, začervenanie, stvrdnutie, opuch, uzlíky v mieste vpichu injekcie)
Časté (1% – 10%): pyrexia
Menej časté (0,1% – 1%): nepokoj

Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí:
Menej časté (0,1% – 1%): bolesti svalov
Zriedkavé (0,01% – 0,1%): bolesti kĺbov

Poruchy nervového systému:
Časté (1% – 10%): bolesti hlavy

Údaje z postmarketingových sledovaní:
Dodatočne boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré neboli uvedené v údajoch z klinických štúdií:
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Veľmi vzácne (<0.01%): telesná slabosť

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Veľmi vzácne (<0.01%): vyrážka, erytomatózna vyrážka, makulopapulárna vyrážka, žihľavka, opuch tváre.

Potenciálne nežiaduce účinky:
Po očkovaní očkovacími látkami obsahujúcimi tetanový toxoid bol popísaný výskyt syndrómu Guillain-Barré.

Očkovacia látka DULTAVAX môže byť podávaná súčasne s inými očkovacími látkami alebo imunoglobulínmi za podmienky, že injekcie sú aplikované na rôzne miesta tela.Pacienti, ktorí dostávajú imunosupresívne lieky, nemusia reagovať na očkovanie vakcínou DULTAVAX.


BOOSTRIX POLIO

Zloženie: Difterický toxoid najmenej 2 medzinárodné jednotky (2,5 Lf) Tetanový toxoid najmenej 20 medzinárodných jednotiek (5 Lf) Antigény Bordetella pertussis
Pertusový toxoid 8 mikrogramov Filamentózny hemaglutinín 8 mikrogramov Pertaktín 2,5 mikrogramu
Inaktivovaný poliovírus
typ 1 (kmeň Mahoney) 40 jednotiek D antigénu typ 2 (kmeň MEF-1) 8 jednotiek D antigénu typ 3 (kmeň Saukett) 32 jednotiek D antigénu

adsorbované na hydratovaný hydroxid hlinitý Celkovo : 0,3 miligramov Al3+ a na fosforečnan hlinitý Celkovo : 0,2 miligramov Al3+, živná pôda 199 (ako stabilizátor obsahujúci aminokyseliny, minerálne soli a vitamíny), chlorid sodný a voda na injekciu.

Boostrix Polio je očkovacia látka používaná ako posilňovacia dávka u detí vo veku od 4 a viac rokov, mladistvých a dospelých na ochranu pred štyrmi ochoreniami: pred záškrtom, tetanom (kŕčom žuvacieho svalu), pertussis (čiernym kašľom) a poliomyelitídou (Polio) (detskou obrnou). Pôsobením očkovacej látky si telo vytvára svoju vlastnú ochranu (protilátky) pred týmito ochoreniami.

• Záškrt: Záškrt postihuje hlavne dýchacie cesty a niekedy kožu. Dýchacie cesty sa obvykle zapália (opuchnú), čo spôsobuje závažné dýchacie ťažkosti a niekedy udusenie. Baktéria taktiež uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť nervové poškodenie, srdcové problémy a dokonca smrť.

• Tetanus (kŕč žuvacieho svalu): Baktéria tetanu preniká do tela cez škrabnutia, odreniny alebo rany na koži. Rany, ktoré sú obzvlášť náchylné na infekciu sú popáleniny, zlomeniny, hlboké rany alebo rany znečistené pôdou, prachom, konským trusom/hnojom alebo drevenými trieskami. Baktéria uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť svalovú strnulosť, bolestivé svalové kŕče, záchvaty a dokonca smrť. Svalové kŕče môžu byť také silné, že spôsobia zlomeniny kostí chrbtice.

• Pertussis (čierny kašeľ): Pertussis je vysoko infekčné ochorenie. Ochorenie postihuje dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa, ktoré môžu narušiť normálne dýchanie. Kašľanie je často sprevádzané sípavým/dávivým zvukom z čoho je odvodené aj bežné pomenovanie „dávivý kašeľ“. Kašeľ môže trvať 1-2 mesiace alebo dlhšie. Pôvodca pertussis môže taktiež spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek, ktorý môže trvať dlhý čas, zápal pľúc, záchvaty, poškodenie mozgu a dokonca smrť.
• Poliomyelitída (Polio) (detská obrna): Poliomyelitída, niekedy označovaná jednoducho „polio“ je vírusová infekcia, ktorá môže mať rôzne účinky. Často spôsobuje len mierne ochorenie, ale u niektorých ľudí môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo dokonca smrť. V najvážnejšej forme môže polio infekcia spôsobiť paralýzu svalov (svaly sa nemôžu hýbať), vrátane tých svalov, ktoré sú potrebné pre dýchanie a chôdzu. Končatiny postihnuté týmto ochorením môžu byť bolestivo zdeformované.

Žiadna zo zložiek očkovacej látky údajne nemôže spôsobiť záškrt, tetanus alebo čierny kašeľ.
Boostrix Polio sa neodporúča používať počas tehotenstva.
Je lepšie vyhnúť sa použitiu očkovacej látky Boostrix Polio počas dojčenia.

Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytujú u detí vo veku od 4 do 8 rokov sú nasledovné:
? Veľmi časté (viac ako 1 na 10 dávok očkovacej látky):
• bolesť, začervenanie a opuch v mieste vpichu
• horúčka vyššia ako 37,5°C
• ospalosť
? Časté (do 1 na 10 dávok očkovacej látky):
• horúčka rovnajúca sa alebo vyššia ako 39°C
• svrbenie a tvrdá zdurenina v mieste vpichu
• opuch očkovanej končatiny
• nechutenstvo
• podráždenosť
• bolesť hlavy
? Menej časté (do 1 na 100 dávok očkovacej látky):
• Nevoľnosť (pocit na dávenie), dávenie
? Veľmi zriedkavé (menej ako 1 na 10 000 dávok očkovacej látky):
• kolaps alebo stavy bezvedomia alebo poruchy vedomia
• kŕče alebo záchvaty

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť u dospelých, mladistvých a detí vo veku od 10 a viac rokov sú nasledovné:
? Veľmi časté (viac ako 1 na 10 dávok očkovacej látky):
• bolesť, začervenanie a opuch v mieste vpichu
• únava
• bolesť hlavy
? Časté (do 1 na 10 dávok očkovacej látky):
• horúčka rovnajúca sa alebo vyššia ako 37,5°C
• svrbenie, tvrdá zdurenina, teplo alebo znížená citlivosť v mieste vpichu
• celkový pocit choroby
• bolesť žalúdka, nevoľnosť, dávenie
? Menej časté (do 1 na 100 dávok očkovacej látky):
• horúčka vyššia ako 39°C
• opuch očkovanej končatiny
• závrat
• stuhnutosť kĺbov, bolesť svalov
• svrbenie

Po podaní očkovacích látok proti tetanu boli hlásené veľmi zriedkavé prípady (menej ako 1 na 10 000
dávok očkovacej látky) prechodného zápalu nervov, ktorý spôsoboval bolesť, slabosť a paralýzu v končatinách a často postupne postihoval hrudník a tvár (Guillainov – Barrého syndróm).


Print Friendly

Sorry, comments are closed for this post.