2%-VĎAKA

POMÁHATE  -  ĎAKUJEME!

MILÍ RODIČIA,

 

ĎAKUJEME  VÁM  ZA  VAŠE  PREJAVY  DÔVERY A NÁKLONNOSTI, ZA 2% Z VAŠICH DANÍ, DARY A HRAČKY  DO AMBULANCIE PRE NAŠE DETIČKY.

Ďakujeme, že máte záujem pomôcť našej ambulancii aj v tomto roku poukázaním 2% podielu zaplatenej dane v prospech ambulancie.

 

Na stiahnutie:

  1. Postup pri poukazovaní podielu zo zaplatenej dane
  2. Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane
  3. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

 

Print Friendly